Competentie Besluitvaardigheid

Competentiekluster Sturen en Begeleiden

Besluitvaardigheid

Definitie

Beslissingen nemen door middel van het nemen van acties of het zich vastleggen door het uitspreken van een mening.

Gedragsindikatoren

 • Stelt besluiten niet onnodig lang uit.
 • Neemt snel een onderbouwd standpunt in.
 • Kan onder tijdsdruk beslissingen nemen.
 • Durft besluiten te nemen die negatieve gevolgen hebben voor anderen.
 • Weet wanneer informatie toereikend is om een verantwoord besluit te nemen.
 • Treedt in onduidelijke of onzekere situaties daadkrachtig handelend op, ook als gevolgen niet voor 100% te overzien zijn.

Expertisevragen

 • Kun je enkele recente problemen in je werkzaamheden beschrijven? Welke acties heb je ondernomen om deze problemen op te lossen?
 • Wat waren in de afgelopen maand de belangrijke beslissingen die je hebt genomen? Kun je aangeven waarom dit een belangrijke beslissing was? Hoe ben je tot deze beslissing gekomen?
 • Welke beslissing was het moeilijkst in de afgelopen periode? Wat maakte het zo moeilijk?
 • Welk soort beslissingen neem je snel en voor welke beslissingen heb je meestal meer tijd nodig? Kun je voorbeelden geven?
 • Op welk besluit ben je trots en waarom?
 • Wanneer was het nodig om een beslissing uit te stellen om meer bedenktijd te hebben?
 • Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je een besluit hebt uitgesteld en waardoor je een kans aan je voorbij hebt zien gaan?
 • Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je te snel een knoop hebt doorgehakt?
 • Als het gaat om de keuze tussen lopende en toekomstige werkzaamheden/activiteiten, hoe stel je dan prioriteiten in je werk?
 • Heb je wel eens een impopulaire beslissing genomen? Welke? Hoe ging je dat af?
 • Neem je wel eens de leiding ook als dat formeel niet je rol is?

Ontwikkeltips

 • Als je een moeilijke beslissing moet nemen, maak dan een lijstje waarin staat op welke gronden je beslissingen neemt. Zet die beslissingsgronden in volgorde van prioriteit.
 • Ga bij foute beslissingen na waar het mis is gegaan. Ga na hoe je op dat moment en op basis van de toen beschikbare informatie een betere beslissing had kunnen nemen.
 • Als je moeilijk besluiten neemt, werk dan een tijdje samen met een collega die goed is in het nemen van lastige beslissingen. Raadpleeg collega’s die met lastige beslissingen te maken krijgen.
 • Vraag hen hoe zij tot hun beslissingen komen.
 • Houd een week lang bij hoeveel en welke beslissingen je hebt genomen en over welke beslissingen je nog twijfelt.
 • Als je op een besluit wordt aangesproken, blijf dan aanspreekbaar op zowel de positieve als de negatieve consequenties van het besluit Vraag om concrete feedback.
 • Ga na wat je belangrijk vindt en waar je echt voor wilt ‘strijden’. Als je je eigen overtuiging kent, wordt het nemen van beslissingen makkelijker.
 • Zorg ervoor dat je besluiten altijd kunt beargumenteren, zodat anderen weten welke overwegingen bij het besluit speelden.
 • Stel een besluit niet onnodig lang uit. Aan geen besluit nemen zitten ook consequenties. Niet kiezen = ook een keuze
 • Bedenk dat je niet altijd besluiten kunt nemen die voor iedereen acceptabel zijn. Kiezen = verliezen.