Competentie Coachen

Competentiekluster Sturen en Begeleiden

Coachen

Definitie

Medewerkers of studenten begeleiden en stimuleren om hun persoonlijke en professionele kwaliteiten optimaal in te zetten en hun talent verder te ontwikkelen ten behoeve van hun loopbaan.

Gedragsindikatoren

 • Ondersteunt minder ervaren collega´s bij de uitvoering van hun functie.
 • Geeft zorgvuldige feedback over geleverde prestaties, zowel positief als negatief.
 • Stimuleert medewerkers of studenten om zelf oplossingen en acties te bedenken.
 • Motiveert medewerkers of studenten om actief bezig te zijn met hun loopbaankansen.
 • Helpt medewerkers of studenten hun potentiële talenten te ontwikkelen.
 • Geeft leerzame en uitdagende taken aan medewerkers of studenten.

Expertisevragen

 • Wat versta je onder het ontwikkelen van medewerkers of studenten? Hoe geef je daar invulling aan?
 • Heb je zelf al eens een individueel ontwikkelplan gemaakt? Hoe ben je te werk gegaan?
 • Heb je wel eens te maken gehad met een overambitieuze of een overwerkte medewerker of met iemand die vanwege persoonlijke problematiek minder goed functioneert? Welke acties heb je concreet ondernomen om dit aan te pakken of om bijvoorbeeld de overambitieuze medewerker tevreden te stellen?
 • Heb je wel eens als mentor/coach gefunctioneerd? Vertel eens wat je toen deed.
 • Hoe kom je te weten of er bij een medewerker behoefte is aan coaching, Kun je daar een voorbeeld van geven?
 • Ben je wel eens in de situatie geweest dat je een collega moest inwerken of iets moest leren? Hoe heb je dat aangepakt?
 • Kun je een voorbeeld geven waarin, onder jouw verantwoordelijkheid, sprake was van een ''training on the job''?
 • Denk je dat je toegankelijk bent voor medewerkers. Zo ja waar leid je dat uit af?
 • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers enthousiast blijven?
 • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers of studenten zelf met initiatieven en oplossingen komen? Hoe versterk je hun zelfsturend vermogen?
 • Hoe verleid je medewerkers tot het experimenteren met nieuw gedrag in de werksituatie?

Ontwikkeltips

 • Maak samen met degene die jij begeleidt een overzicht van de ontwikkelingsbehoeften met betrekking tot de huidige en een eventuele volgende functie. Bekijk samen welke toekomstplannen hieruit kunnen voortvloeien en wat de mogelijkheden daartoe zijn.
 • Bepaal samen met die ander welke ontwikkelactiviteiten nodig zijn. Leg deze vast in een individueel ontwikkelplan, waarin de acties zo concreet mogelijk geformuleerd worden.
 • Voer regelmatig voortgangsgesprekken. Maak notities en laat betrokkene zelf reflectieverslagen schrijven.
 • Zorg ervoor dat het ontwikkelbudget per medewerker wordt vastgesteld.
 • Zorg ervoor dat mensen zich capabel en erkend voelen. Geef complimenten.
 • Zorg ervoor dat de volgende coachingsvaardigheden bij een aantal mensen (in de organisatie beschikbaar) zijn. Vaardigheden voor een coach zijn: luisteren, sensitiviteit en het kunnen motiveren van anderen. De coach van een persoon hoeft niet persé de leidinggevende van die persoon te zijn. Het kan ook een ervaren collega zijn, of zelfs iemand van een andere organisatie.
 • Stimuleer het geven en vragen van feedback, bijvoorbeeld door een verslag te vragen van interne evaluaties van projecten of activiteiten.
 • Stimuleer het eigen inzicht in sterke en zwakke punten in het functioneren
 • Neem de taak op je om een nieuwe medewerker te begeleiden. Bespreek de ervaringen na met je leidinggevende.
 • Stel veel vragen en geef hooguit enkele suggesties voor oplossingen.
 • Geef tips of suggesties voor verbetering aan medewerkers of studenten.
 • Geef taken uit handen en laat medewerkers zelf met initiatieven en oplossingen komen.
 • Bespreek ontwikkelpunten aan de hand van concrete voorbeelden en sluit het gesprek af met concrete afspraken over het gewenste gedrag