Competentie Flexibel handelen

Competentiekluster Persoonlijke effectiviteit

Flexibel handelen

Definitie

Zich aanpassen aan en inspelen op verschillende personen en op veranderende/wisselende omstandigheden.

Gedragsindikatoren

 • Staat open voor veranderingen in het werk.
 • Schakelt gemakkelijk tussen verschillende taken.
 • Past zijn manier van benaderen aan de persoon of situatie aan.
 • Maakt zich in een nieuwe organisatie snel de cultuur eigen.
 • Stelt zijn/haar mening bij op basis van nieuwe informatie of goede argumenten van anderen.
 • Kan met veel verschillende mensen samenwerken.

Expertisevragen

 • Organisaties zijn vaak in beweging. Kun je een beleidswijziging aangeven die consequenties had voor je functie en wil je benoemen hoe je daarmee bent omgegaan?
 • Kun je een belangrijke verandering in de organisatie weergeven waar je in eerste instantie zelf niet achterstond? Wanneer en op basis van welke argumenten heb je je bij deze verandering neergelegd?
 • Wat zijn de specifieke cultuurverschillen tussen je huidige organisatie/functie/project en de vorige? Wat heeft dat voor je opstelling betekend?
 • Welke problemen kwam je tegen bij verandering van functie of organisatie? Beschrijf je eens hoe het aanpassingsproces verliep.
 • Heb je voor de goede uitvoering van het werk wel eens ''obstakels moeten omzeilen'' die in de weg stonden? Kun je vertellen wat hoe dit is gegaan?
 • Wat is de belangrijkste ''storende'' verandering waarmee je in je functie te maken hebt gehad in het afgelopen half jaar? Wat heb je gedaan om je doelstelling toch te verwezenlijken?
 • Wijk je wel eens af van een voorgenomen plan of een methodiek? Zo ja, wanneer en waarom?
 • Kun je voorbeelden geven van twee totaal verschillende benaderingswijzen die je hebt gehanteerd om een en hetzelfde doel te bereiken?
 • Is het wel eens voorgekomen dat je te maken kreeg met een vorm van werkstaking of extreme onderbezetting, waardoor de continuïteit in de werkzaamheden ernstig werd bedreigd? Hoe heb je toen gehandeld?
 • Vind je jezelf flexibel? Waar baseer je dat op?
 • Heb je het wel eens druk gehad en toen iets dringends tussendoor moeten doen? Hoe ging je dat af?

Ontwikkeltips

 • Analyseer een aantal situaties waarin je onvoldoende flexibiliteit vertoonde:
 • - Wat waren je doelstellingen in die situaties?
 • - Waren je doelstellingen, gezien de situatie, realistisch of had je deze te hoog gesteld?
 • - Bleef je lang vasthouden aan je eigen doelstellingen of stelde je ze gaandeweg bij? Met andere woorden: deed je water bij de wijn?
 • In welke omgeving, bij welke mensen, bij welke werkzaamheden heb je moeite je aan te passen? Bespreek deze voorbeelden met degenen van wie je vindt dat zij vaardig zijn in het zich doelmatig aanpassen in uiteenlopende situaties. Vraag tips.
 • Heroverweeg je ideeën en aanpak: Waar vroeg die situatie eigenlijk om
 • wat voor ideeën hadden de anderen, wat vonden zij belangrijk? Waar liggen de mogelijkheden om je aanpak en ideeën aan te passen? Motto: er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
 • Bekijk voor de komende maand, welke twee situaties zeker een appèl gaan doen op je flexibiliteit. Onderzoek hoe je je het best zou kunnen opstellen en probeer deze kansen voor ''aanpassing'' te benutten.
 • Laat je eigen voorstellen varen wanneer anderen ook goede ideeën of voorstellen hebben.
 • Pas je aan de (redelijke) wensen van je gesprekspartner aan, hoewel jezelf andere wensen hebt. Bedenk daarbij zelf tegenargumenten voor je eigen voorstel.
 • Probeer afwisseling in je dagelijkse routines te brengen. Dat vergemakkelijkt het gedrag op het gebied van aanpassing.
 • Wees alert op datgene wat de ander denkt, en bedenk hoe je kunt aansluiten bij de ideeën van de ander. Voeg ideeën toe (‘ja, en…’) i.p.v. er tegen in te gaan (‘ja, maar…’)
 • Wissel in gespreksstijl (van stellend naar vragend, van voorstellen doen naar luisteren etc.) Werkt de ene stijl niet, probeer dan een andere. Vraag je steeds af voor welke benadering de ander gevoelig zal zijn.
 • Stem je stijl van beïnvloeden af op het niveau van werkervaring en motivatie van de medewerker.
 • Ga voor één van je huidige projecten na of je een andere aanpak kunt kiezen om je doel te bereiken.